Mechový prvok pre piezoinjektory

Oblasti použitia

  • Kovový mech ako vysoko dynamické utesnenie piezo-prvkov a tlakových snímačov voči palivu a plynom vznikajúcich pri spaľovaní

Technické vlastnosti

  • Trvácne dimenzovanie pohybu, tlakových impulzov a
  • vibračná aktivácia: >1.000.000.000 záťažových cyklov
  • Tlakové impulzy až 300 bar, odolnosť voči statickému tlaku > 700 bar
  • Máme k dispozícii špeciálne skúšobné pracoviská a príslušné know-how pre vývoj a overovanie komponentov
  • Odolnosť voči korózii v prípade všetkých bežných palív
  • Cenovo výhodná veľkosériová výroba najmodernejšími výrobnými technológiami
  • Dodávka ako mech alebo mech s pripojovacími dielmi
  • Individuálna optimalizácia dizajnu s ohľadom na funkciu, miesto montáže, možnosť montáže, náklady
  • Vysoký stupeň technickej čistoty vďaka výrobe v čistých priestoroch

Príklady výrobkov

Príklady výrobkov

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky