Membránové mechy

HYDRA ® membránové mechy sa skladajú z párov navzájom k sebe privarených membránových platničiek. Majú vysokú schopnosť absorpcie menovitej rozťažnosti (až 80 % konštrukčnej dĺžky) ako aj veľmi malú mieru pruženia. V porovnaní s tým majú obmedzenú odolnosť voči tlaku.

Membránové mechy sa používajú vo vákuovej technike, v letectve a vesmírnom letectve, medicínskej technike, pri konštrukcii špeciálnych armatúr, v tesneniach s klzným krúžkom aj v telesách na vyrovnávanie objemu vo vysokonapäťových zariadeniach chladených olejom. 

Vlastnosti

  • veľmi pohyblivé
  • hermetické
  • tepelne odolné
  • odolné proti korózii
  • odolné proti starnutiu

Info

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky