Odpružené a konštantné závesy

Odpružené a konštantné závesy sa používajú všade tam, kde je nutné ohybne zavesiť vedenia. Napríklad v prípade priemyselných konštrukcií, konštrukcií zariadení, v chemickom priemysle alebo pri stavbe elektrární. Tam absorbujú vlastnú hmotnosť vedení (s alebo bez média) a zabezpečujú tak aj definovanú pohyblivosť vedení. Do sortimentu výrobkov HYDRA ®  patria odpružené závesy, odpružené podpery, kĺbové odpružené podpery, konštantné závesy, konštantné podpery, príslušenstvo a potrubné spony. Takto je možné vytvoriť v závislosti od zvoleného závesu navzájom zladenú záťažovú reťaz siahajúcu až po vymedzenie potrubného vedenia. 

Vlastnosti:

  • príkon do 500 kN
  • Menovité posunutia až 200 mm (odpružené závesy) príp. 500 mm (konštantné závesy)
  • vopred popustené pružiny
  • nevyžadujúce údržbu
  • odskúšané skúšobňou TÜV podľa DIN EN 13480 a VGB 510 L
  • v zhode s ASME B31.1 a B31.3
  • Potrubné spony pre horizontálne a vertikálne potrubné vedenia v DN 15 až 1200 pre teploty do 650°C

Softvér

Softvér na výber a znázornenie kovových hadíc, kompenzátorov, kovových vlnovcov a uložení potrubí. viac

Osvedčenia

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky