Spätné vedenia oleja a vody

Oblasti použitia

 • Prívodné a spätné vedenia oleja, vody a iných kvapalín v oblasti v blízkosti motora
 • Napr. prívod oleja do turbodúchadiel v prípade zážihových a dieselových motorov

Formy vyhotovenia

 • Vyhotovenie v zmysle špecifikácie zákazníka
 • Prednostne v oblasti s ohybmi
 • S alebo bez ohybov v hladkých potrubiach alebo oblastiach s ohybmi
 • Pripojenie pomocou príruby, skrutkového spoja alebo podľa špecifikácie zákazníka
 • Ako čiastočne ohybné vedenie pre úpravu zákazníkom

Technické vlastnosti

 • Kompenzácia vibrácií, tepelnej rozťažnosti, montážnych tolerancií
 • Technicky tesné
 • Odolné voči teplotám / odolné voči korózii vďaka voľbe vhodného materiálu
 • Nízka hmotnosť vďaka tenkostenným výstupným potrubiam

Príklady výrobkov

Príklady výrobkov

Info

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky