Spätné vedenia výfukových plynov

Oblasti použitia

  • Spätné vedenia výfukových plynov používané v zážihových a dieselových motorov

Formy vyhotovenia

  • Vyhotovenie v zmysle špecifikácie zákazníka
  • Prednostne v oblasti s ohybmi
  • S alebo bez ohybov v hladkých potrubiach alebo oblastiach s ohybmi
  • Pripojenie pomocou príruby, spoja s pásovou sponou v tvare V alebo podľa špecifikácie zákazníka
  • Prípadne s držiakom alebo hadicou na ochranu proti vysokým teplotám / izoláciou

Technické vlastnosti

  • Kompenzácia vibrácií, tepelnej rozťažnosti, montážnych tolerancií
  • Technicky plynotesná
  • Odolné voči teplotám / odolné voči korózii vďaka voľbe vhodného materiálu
  • Nízka hmotnosť vďaka tenkostenným výstupným potrubiam

Príklady výrobkov

Príklady výrobkov

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky