Špeciálne vyhotovenia

Medzi špeciálne vyhotovenia patria kompenzátory  HYDRA ® , ktoré sa líšia od bežného sortimentu výrobkov:

  • svojimi vlastnosťami a materiálmi: extrémne nízkou hmotnosťou (titán), použitie aj pre agresívne médiá (výstelka z PTFE, titánu, tantalu), elektricky vodivé, magnetická permeabilita
  • oblasťami svojho použitia: vymurované kompenzátory pre teploty do 800 °C, vysokotlakové kompenzátory, vákuové kompenzátory
  • svojim technickým vyhotovením, napr. kompenzátory s odľahčenými rohmi, komorové kompenzátory s možnosťou ohrevu, kompenzátory s vonkajšou aplikáciou tlaku, ….

Príklad výrobku

Príklad výrobku

Osvedčenia

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky