Systémy vedení

HYDRA ®  systémy potrubných vedení

Ohybné vedenia odolné voči tlaku sú v kombinácii tuhšie a ohybnejšie prvky sa používajú ako vedenia chladiacej vody, oleja vedenia v kliamatizačných zariadenaich alebo prívodné vedenia vzduchu. Rúry sú spravidla z jedného kusu, zohnuté podľa požadovanej montážnej geometrie a je v nich namontovaný privarený ohybný prvok ako kovový mech alebo kovová hadica.

Vlastnosti

 • Kompenzácia pohybov, vibrácií,
  Tepelná rozťažnosť a montážne tolerancie
 • Technicky plynotesné riešenie vďaka kovovému mechu alebo kovovej hadici
 • Odolné voči teplotám a korózii v extrémnych podmienkach
 • Široká škála flexibility
 • Optimalizované vedenie plynu ako aj redukcia sálania tepla vďaka vnútornej výstelke
 • Koncovky v spojení s príslušnými pripojovacími miestami u zákazníka
 • Pevnosť v tlaku a mechanická ochrana vďaka vonkajšiemu výpletu
 • Odolnosť voči starnutiu materiálu a utesnenie voči difúzii
 • Vyhotovenie s/bez izolácie podľa špecifikácie zákazníka

 

Príklady výrobkov

Príklady výrobkov

Info

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky