Ventilačné systémy

Na komponenty vo vzduchotechnike, klimatizačnej technike a priemyselných stavbách, ako aj v prípade konštrukcie veľkých zariadení sa vzťahujú mnohé predpisy a zákony. Musí ich byť preto možné čistiť,  musia v nich byť namontované filtračné jednotky a revízne otvory. Pri prúdení musí vznikať minimálny hluk a musia byť aspoň čiastočne odolné voči agresívnym médiám. Okrem toho sa na ne vzťahuje Nariadenie o protipožiarnej ochrane.  

Vďaka nášmu rozsiahlemu sortimentu výrobkov malých vzduchotechnických kanálov s okrúhlym a pravouhlým prierezom vo všetkých bežných rozmeroch dokážeme splniť všetky požiadavky. Naše výrobky sú vyrobené z pozinkovanej ocele alebo nerezovej ocele a preto sú vhodné na univerzálne a dlhodobé použitie. 

Príklady výrobkov

Príklady výrobkov

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky