Vinuté hadice s profilom so sponou alebo vlnovcovým profilom

Vinuté hadice s profilom so sponou alebo vlnovcovým profilom sa vyznačujú vysokou zaťažiteľnosťou ťahom a priečne pôsobiacim tlakom. Sú veľmi ekonomické a ich konštrukcia je optimalizovaná vzhľadom na netesnosti pre použitie v úžitkových vozidlách. Mnohé sa použivajú vo výfukových zariadeniach v ľahkých a ťažkých nákladných vozidlách, autobusoch, stavebných strojoch alebo vysokozdvižných vozíkoch.

Vlastnosti

  • Absorpcia pohybov v axiálnom smere, laterálnom smere a pod uhlom
  • V určitom rozsahu možné vyrovnávanie torzne pôsobiacich síl
  • Vysoká pohyblivosť pri definovanom polomere ohybu a malom vonkajšom priemere
  • Možná montáž v zohnutom stave v závislosti od vyhotovenia a špecifikácie

Príklad výrobku

Príklad výrobku

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky