Vlnovcové mechy

HYDRA ® vlnovcové mechy sa vyrábajú z tenkostenných potrubí hydraulickým tvárnením. V závislosti od požadovaného profilu môžu byť vyhotovené ako jednostenné alebo mnohostenné.

Jednostenné mechy majú malé miery pruženia a používajú sa najmä v oblasti vákuovej techniky.

Mnohostenné mechy sú veľmi odolné voči tlaku a zároveň sú veľmi pohyblivé. Používajú sa napr. ako utesnenie vretena ventilov s prevádzkovými tlakmi až viac ako 400 bar.

V prípade vlnovcových mechov s vysokými požiadavkami na technickú čistotu, na ktorých sa nesmú nachádzať fľaky, častice ani povlaky zo zvyškov je k dispozícii najmodernejšia čistiaca technika. Mechy, na ktoré sa kladú najvyššie požiadavky na čistotu, sa vyrábajú v čistom priestore.

Vlastnosti:

  • pohyblivé
  • odolné voči tlaku
  • hermetické
  • tepelne odolné
  • odolné proti korózii
  • odolné proti starnutiu
  • odolné voči krúteniu

Softvér

Softvér na výber a znázornenie kovových hadíc, kompenzátorov, kovových vlnovcov a uložení potrubí. viac

Info

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky