Vlnovcové hadice

HYDRA ®  Vlnovcové hadice sa mechanicky tvarujú z bezšvových alebo pozdĺžne zváraných rúr a sú k dispozícii s rôznymi šírkami stien, vyhotovené z rôznych materiálov a s rôznymi koncovkami. Používajú sa vždy vtedy, keď je treba viesť kvapaliny tak, aby bolo vedenie spoľahlivo utesnené, aj pod tlakom alebo vo vákuu. Kompenzujú pri tom pohyby, tepelnú rozťažnosť a vibrácie v celých systémoch potrubí.

Vlnovcové hadice s vysokými požiadavkami na technickú čistotu, tzn. aby sa na nich nenachádzali častice ani zvyšky v podobe povlakov, sa vyrábajú v špeciálnych čistých priestoroch.

Možné prípojky:

  • Prírubové spoje, s otočnou alebo pevnou prírubou
  • Zvárané konce
  • Závitové prípojky, pevné alebo otočné
  • Skrutkové spoje
  • Prípojky potrubí akéhokoľvek druhu
  • Spojky
  • Špeciálne pripojovacie armatúry, napr. NPT-závit, príruba ANSI, vyhotovenie s perom a drážkou, atď.

Softvér

Softvér na výber a znázornenie kovových hadíc, kompenzátorov, kovových vlnovcov a uložení potrubí. viac

Witzenmann Slovakia

Slovenský Anglicky