Kontakt Downloads
WI-SK Subsidiary Header

Impressum

Kontakt

Impressum

Witzenmann Slovakia, spol. s r.o.
Továrenská 1
976 31 Vlkanová

Telefón: +421 - (0)48-3234101
Telefax: +421 - (0)48-3214466
E-mail:

OR: OS Banská Bystrica, Odd. : Sro, vložka č. 1227/S
IČO: 315 862 79
IČ DPH: SK 2020460310

Konateľka: Ing. Ružena Štubianová

Ochrana údajov