Kontakt Downloads
Compliance

Smernica o zhode

Zhoda je dôležitou súčasťou imidžu našej spoločnosti.

Smernica o zhode zdôrazňuje sociálnu a spoločenskú zodpovednosť koncernu Witzenmann; konanie v súlade so zákonmi ako aj spravodlivosť a integritu medzi vlastnými zamestnancami ako aj vo vzťahu k zákazníkom, dodávateľom a iným obchodným partnerom ako aj voči konkurencii.

Tento kódex konania spoločnosti Witzenmann „Smernica o zhode“ popisuje podstatné oblasti konania a je záväzná pre všetky zamestnankyne a zamestnancov koncernu Witzenmann na celom svete.

Compliance

Tento kódex konania spoločnosti Witzenmann „Smernica o zhode“ popisuje podstatné oblasti konania a je záväzná pre všetky zamestnankyne a zamestnancov koncernu Witzenmann na celom svete.

Download Smernica o Zhode