Kontakt Downloads
Compliance

Smernica o zhode

Kontakt

Zhoda je dôležitou súčasťou imidžu našej spoločnosti.

Smernica o zhode zdôrazňuje sociálnu a spoločenskú zodpovednosť koncernu Witzenmann; konanie v súlade so zákonmi ako aj spravodlivosť a integritu medzi vlastnými zamestnancami ako aj vo vzťahu k zákazníkom, dodávateľom a iným obchodným partnerom ako aj voči konkurencii.

Tento kódex konania spoločnosti Witzenmann „Smernica o zhode“ popisuje podstatné oblasti konania a je záväzná pre všetky zamestnankyne a zamestnancov koncernu Witzenmann na celom svete.

Compliance

Tento kódex konania spoločnosti Witzenmann „Smernica o zhode“ popisuje podstatné oblasti konania a je záväzná pre všetky zamestnankyne a zamestnancov koncernu Witzenmann na celom svete.

Download Smernica o Zhode
Code of Conduct for Suppliers Version 01/2021

Spoločnosť Witzemann sa hlási k ekologicky a sociálne zodpovednému podikaniu. Rovnaké správanie očakávame od všetkých našich dodávateľov. Aj v prípade našich pracovníčok a pracovníkov predpokladáme, že budú dodržiavať zásady ekologického, sociálneho a etického správania a integrovať ich do podnikovej kultúry. Ďalej sa snažíme v zmysle trvalej udržateľnosti priebežne optimalizovať našu ponikateľskú činnosť a naše výrobky [alebo služby] a našich dodávateľov vyzývame, aby k tomu prispeli v zmysle komplexného prístupu.

Na stiahnutie „Kódex správania dodávateľov“