Kontakt Downloads
News Header

Novinky

2020

Pressegespraech_Oktober_2020_749x569_2
Witzenmann – crisis-proof with good prospects

23.10.2020

Witzenmann is acting prudently and in a future-oriented manner in the corona pandemic. Despite significant slumps in sales markets, the group is stable and ready to face the future challenges with a new strategy

Download press release
Pressegespräch_2020
Witzenmann sets an important course for the future

7.5.2020

On a solid foundation facing major challenges

Far-reaching global changes, such as increasing climate awareness, steady growth in urban regions, the associated energy and mobility transition, the upswing in Asia and digitalization as well as increasing protectionism and trade sanctions have left clearly visible traces in the development of the global economy in 2019.

Download press release
Walter_Witzenmann_Image Text_web
Heidelberger Akademie der Wissenschaften vergibt Walter-Witzenmann-Preis

6.4.2020

Sechs gestiftete Preise im Gesamtwert von über 60.000 Euro gehen an junge Forschende aus Baden-Württemberg. Exzellente wissenschaftliche Arbeit der unter 40-Jährigen im Land wird auf diese Weise gewürdigt und gefördert. Geplant ist, dass die insgesamt sieben Preisträgerinnen und Preisträger im Laufe des Jahres ihre ausgezeichneten Arbeiten der Öffentlichkeit vorstellen. Der Termin wird noch bekanntgegeben.

Download Pressemitteilung

2019

Buchbusch Image Text
Witzenmann otvára nový výrobnú prevádzku v Pforzheime

17.5.2019

Celosvetový líder investuje v sídle spoločnosti a pripravuje svoju výrobu na budúcnosť. Dňa 17.5. 2019 bol oficiálne otvorený závod.

Silný odkaz pre pobočku v Pforzheime

Celosvetovo pôsobiaca Skupina Witzenmann výrazným spôsobom poukázala na budúcnosť pri výstavbe novej modernej výroby v sídle spoločnosti. Svetový líder pre flexibilné kovové prvky vyrába v meste Pforzheim Buchbusch inovatívne komponenty pre úžitkové vozidlá a motory. V novej pobočke sa uplatňuje implementovaná stratégia pre digitalizáciu, čo je charakter modelu realizácie výrobných zariadení budúcnosti, ktorý má koncern na celom svete.

Stiahnuť tlačovú správu
Pressegespräch 2019 Image Text
Wtzenmann stojí optimisticky pred veľkými výzvami

10.5.2019

Koncern zaznamenal rast vo všetkých oblastiach, pocítil však aj narastajúci tlak na cenotvorbu a náklady.

Skupina Witzenmann začína nový obchodný rok s optimizmom. Rok 2018 prebehol uspokojujúco a podnik dokázal mierne zvýšiť obrat.

Stiahnuť tlačovú správu
WI HQ Building Image Text

Vedenie spoločnosti Witzenmann GmbH

4.4.2019

Ako nový obchodný výkonný riaditeľ spoločnosti vstupuje pán Heiko Pottdňa 16.5. 2019 do vedenia spoločnosti Witzenmann GmbH. Pán Pott je diplomovaný obchodník. Po ukončení štúdia krátkodobo pôsobil v audítorskej firme a následne nepretržite v dodávateľskej firme v automobilovom priemysle na rôznych pozíciách v oblasti financií a kontrolórstva, o.i. aj ako finančný výkonný riaditeľ v európskych a mimoeurópskych dcérskych firmách.

Doterajší obchodný výkonný riaditeľ Dr. Gerhard Flöck na vlastnú žiadosť odišiel dňa 31.03. 2019 z vedenia spoločnosti Witzenmann GmbH. Akcionári, dozorná rada a konatelia spoločnosti ďakujú pánovi Dr. Flöckovi za jeho dlhoročné pôsobenie a želajú mu do budúcnosti všetko dobré.

2018

Executive management Image Text
Rast v rámci Skupiny Witzenmann

19.10.2018

Skupina Witzenmann naďalej rástla aj v r. 2018. Do septembra 2018 dosiahol koncern obrat vo výške 475 mil. €. To je o 11,6 mil. € príp. o 2,5% viac ako v rovnakom období minulého roka.

Okrem naďalej silného obchodu s konštrukčnými dielmi pre osobné automobily a úžitkové vozidlá Skupina Witzenmann investuje do diverzifikácie produktov. Príkladom toho je založenie obchodnej oblasti Vesmírne letectvo v pobočke v Pforzheime alebo vybudovanie priemyselného obchodu ako aj zahájenie nových aplikácií ako aj priemyselnej výroby v ázijských pobočkách.

Stiahnuť tlačovú správu
Expansion Ceremony WIIND Image Text
Witzenmann India – naďalej na vlne úspechu

26.9.2018

Rozšírením výrobných plôch v oboch svojich pobočkách Skupina Witzenmann reaguje v Indii na veľký dopyt v sektoroch Automobilová technika a Priemysel. Iba samotná pobočka Witzenmann India vyrobila za posledných 10 rokov pre tamojší trh viac ako 10 miliónov odpojovacích prvkov pre osobné automobily a úžitkové vozidlá. Teraz má história tohto úspechu pokračovať aj v oblastiach Priemysel a Koľajové vozidlá. Individuálne technológie pre zákazníkov a výroba v blízkosti trhu sú faktormi, ktoré majú vplyv na úspech lídra na celosvetovom trhu.

Stiahnuť tlačovú správu
Global Connect Award 2018 Image Text
Witzenmann vážený ako podnik pôsobiaci na celom svete

21.6.2018

Spoločnosť Witzenmann získala ocenenie GlobalConnect-Award za podnikateľské výkony v zahraničnom obchode / zameranie na obsadenie úzko špecializovaného trhu, životné prostredie a spoločnosť.

Stiahnuť tlačovú správu
Achema 2018 Image Text
Witzenmann predstavuje štúdiu kompenzátora na Achema IoT

11.6.2018

Priemysel prechádza zmenou. Hlavnými témami sú digitalizácia a Priemysel 4.0. Fakt, že tieto témy sú medzičasom čoraz dôležitejšie aj pokiaľ ide o systémové komponenty, je možné vidieť - a testovať - aj na veľtrhu Achema 2018. Skupina Witzenmann po prvýkrát svojou štúdiou kompenzátora IoT predstavuje flexibilné komponenty vedení, ktoré je možné digitálne začleniť do monitorovania potrubných sietí.

Stiahnuť tlačovú správu
Expansion ceremony WIB 2018 Image Text
Witzenmann Benelux oslavuje rozšírenie

7.6.2018

Spoločnosť Witzenmann Benelux oslavuje rozšírenie svojich priestorov dvojdňovým podujatím. Výrobnú plochu bolo možné výrazne rozšíriť vďaka kúpe susedného zastavaného pozemku. V novovytvorenom trakte budovy, ktorý prepája časť bývalej budovy s novou časťou, sa nachádza oddelenie Logistiky. Súčasne s rozšírením priestorov sa vykonali zmeny celého rozmiestnenia výrobných liniek a upravili sa priebehy procesov podľa najmodernejších požiadaviek, čím sa stali ešte efektívnejšími.

Stiahnuť tlačovú správu
25th Anniversary WISK 2018 Image Text

Witzenmann Slovakia oslavuje 25. jubileum

28.5.2018

Od svojho založenia v r. 1993 narástol počet pracovníkov v dcérskej spoločnosti Witzenmann Slovakia vo Vlkanovej zo 4 na 147 a dokáže dosiahnuť obrat až 10 miliónov Euro. Úspešný vývoj a neustály rast oslavovali dňa 3.5. 2018 v Banskej Bystrici zamestnanci spolu so zákazníkmi, dodávateľmi a priateľmi pri skvelej hudbe a jedle.

Executive management Image Text
Skupina Witzenmann opätovne s rekordným obratom

27.4.2018

Po prvýkrát prekročil medzinárodne pôsobiaci koncern hranicu obratu 600 mil. €.

Skupina Witzenmann dokázala v r. 2017 vďaka celosvetovému pozitívnemu vývoju konjunktúry dosiahnuť obrat vo výške 614 mil. €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom (570 mil. €) to znamenalo rast na úrovni 7,7%. Skupina Witzenmann tak rástla intenzívnejšie než hospodárstvo (3,8%).

Aj v centrále v Pforzheime sa zvýšil obrat o 8,3% na 314 mil. €. Na raste obratu sa výrazným spôsobom podieľali odpojovacie prvky a motorové vedenia pre osobné automobily, komponenty pre úžitkové vozidlá a motory ako aj kompenzátory a kovové hadice pre priemyselné aplikácie v Európe.

Stiahnuť tlačovú správu
Sustainability report 2017 Image Text
Správa o udržateľnosti za r. 2017 zverejnená

22.2.2018

Spoločnosť Witzenmann zverejnila Správu o udržateľnosti v novej forme. Prístupom k iniciatíve OSN Global Compact sa Witzenmann hlási k týmto 10 princípom. Tieto formulujú jasné zadania k témam, akými sú ľudské práva, pracovné normy, ochrana životného prostredia a boj proti korupcii. Skupina Witzenmann sa zaviazala každý rok zverejňovať podľa uložených stanov pokrok pri realizácii týchto princípov.

Stiahnuť Správu o udržateľnosti za r. 2017

2017

Executive management Image Text
Vývoj Skupiny Witzenmann prekonáva očakávania

17.11.2017

V r. 2017 dokázala Skupina Witzenmann opäť dosiahnuť výrazný rast obratu. Do konca októbra 2017 dosiahol obrat výšku 517 mil. €. To je o 41 mil. € viac ako v rovnakom období minulého roka a o 16 mil. € viac než bolo naplánované.

Stiahnuť tlačovú správu
Expansion WIRUS Image Text
Skupina Witzenmann rastie v priemyselnom obchode

26.10.2017

Od svojho založenia v r. 2003 zaznamenáva dcérsky podnik Skupiny Witzenmann v Rusku nepretržitý rast. Už v r. 2011 bola pobočka rozšírená o novú výrobnú budovu a v r. 2017 bola postavená ďalšia nová výrobná a skladovacia hala s rozlohou cca 1500 m².

Stiahnuť tlačovú správu

Ďalšie otázky

Nič sa nevyrovná priamemu kontaktu. Radi si rezervujeme čas na osobný rozhovor a individuálne odpovieme na vaše otázky.
Pošlite nám prosím dopyt prostredníctvom nášho kontaktného formulára a následne sa vám obratom ozveme.