Kontakt Downloads
WI-SK Subsidiary Header

Kontakty

Vedenie spoločnosti

Riaditeľka spoločnosti

Ing. Ružena Štubianová

Výkonný riaditeľ Industria

Ing. Ján Kováč

Tel. č.: +421 (0)48 3234114
Mobil: +421 (0)905 656 908
Fax: +421 (0)48 321 44 66

E-mail:

Výkonný riaditeľ Automotive

Ing. Ivan Sojak

Tel. č.: +421 (0)48 3234103
Mobil: +421 (0)905 929 491
Fax: +421 (0)48 321 44 66

E-mail:

Vedúci ekonomiky

Ladislav Chromčík

Tel. č.: +421 (0)48 3234120
Mobil: +421 (0)907527792
Fax: +421 (0)48 321 44 66

E-mail:

Vedúca logistiky

Ing. Katarína Morová

Tel. č.: +421 (0)48 3234126
Mobil: +421 (0)908 921 526
Fax: +421 (0)48 321 44 66

E-mail:

Vedúca oddelenia ľudských zdrojov

Anna Piliarová

Tel. č.: +421 (0)48 3234105
Mobil: +421 (0)948 638 070
Fax: +421 (0)48 321 44 66

E-mail:

Sekretariát

Riaditeľka spoločnosti

Tel. č.: +421 (0)48 3234101
Fax: +421 (0)48 321 44 66

E-mail:

Odbyt

Industria - kovové hadice, kompenzátory a pružinové závesy

Ing. Štefan Lunter

Tel. č.: +421 (0)48 3234111

Mobil: +421 915 133 632
Fax: +421 (0)48 321 44 66

E-mail:

Industria – kovové hadice, kompenzátory a pružinové závesy

Ing. Ľubor Havran

Tel. č.: +421 (0)48 3234150

Mobil: +421 915 818 010
Fax: +421 (0)48 321 44 66

E-mail: lubor.havran@witzenmann.com

Logistika

Fakturácia, expedícia

Henrich Voskár

Tel. č.: +421 (0)48 3234109
Fax: +421 (0)48 3214466

E-mail:

Nákup

Ing. Pavel Grepl

Tel. č.: +421 (0)48 3234106
Mobil: +421 (0)915 969 857
Fax: +421 (0)48 3214466

E-mail:

Nákup

Logistika Soňa Buknová

Tel. č.: +421 (0)48 3234159
Mobil: +421 (0)918 327 421
Fax: +421 (0)48 3214466

E-mail:

Ľudské zdroje a Ekonomika

Vedúca oddelenia ľudských zdrojov

Anna Piliarová

Tel. č.: +421 (0)48 3234105
Mobil: +421 918 836 468
Fax: +421 (0)48 321 44 66

E-mail:

Účtovníctvo

Ľubica Budinská

Tel. č.: +421 (0)48 3234152
Fax: +421 (0)48 321 44 66

E-mail: