Kontakt Downloads
WI-SK Subsidiary Header

Kontakty

Kontakt

Riaditeľka spoločnosti

Ing. Ružena Štubianová

Sekretariát riaditeľky spoločnosti
Tel.č.:+421- 48-3234 101
Fax: +421 - (0) 48-3214466
E-mail:

Predaj Industria-kovové hadice, kompenzátory, závesy

Jaroslav Huráč

Tel.č.:+420- 703 141 847, +420 739 634 251
Mobil: +420-604 576 934
E-mail:

Vedúca ľudských zdrojov

Anna Piliarová

Tel.č.:+421- 48-3234 105
Mobil: +421-948638070
E-mail:

Vedúci nákupu

Ing.Pavel Grepl

Tel. č.: +421- 48-3234 106
Mobil: +421-915969857
E-mail:

Vedúca logistiky

Danica Kostúrová

Tel.č.:+421- 48-3234 108
Mobil: +421-915987593
E-mail:

Výkonný riaditeľ Automotive

Ing.Ivan Sojak

Tel.č.:+421- 48-3234 103
Mobil: +421-905929491
Email:

Ekonomika

Ladislav Chromčík

Tel.č.:+421- 48-3234 120
Mobil: +421-907527792
Email:

Vedúci Odboru riadenia kvality

Ing.Ivan Štekláč

Tel.č.:+421- 48-3234 118
Mobil: +421-917743872
Email:

Vedúci Výrobných fondov a investície

Ing. Andrej Jakuš

Tel.č.:+421- 48-3234 179
Mobil: +421 - 907 359 895
Email:

Účtovníctvo

Ľubica Budinská

Tel.č.:+421- 48-3234 152
Email: