Kontakt Downloads
Laser Welding Header
Čím vynikáme?
Pokiaľ ide o spracovanie tenkostennej ušľachtilej ocele, patríme v celosvetovom meradle k špičkovým podnikom. Týka sa to celého procesného reťazca spracovávania.
Kontakt

Kompetencie

Rozsiahla kompetencia v oblasti technológií spolu s mnohovrstvovou bezpečnosťou procesov je jednou z kompetencií charakterizujúcou spoločnosť Witzenmann. Naprieč rôznymi trhmi preto patríme k uprednosťňovaným partnerom pre vývoj pokiaľ ide o ekonomicky výhodnú realizáciu produktov vyznačujúcich sa dlhou životnosťou.

Kompetencie

Tvarovanie

Pri výrobe našich produktov sa rôznymi postupmi tvarujú tenkostenné potrubia a vyrábajú sa z nich mechy a hadice. Znie to síce jednoducho, avšak proces je veľmi náročný na presnosť a kvalifikovaných pracovníkov. Okrem mechanických a hydraulických postupov pri tvarovaní ovládame aj ohýbanie potrubí.

Bellows Press with worker Image Text

Zváranie a spájkovanie

Aby sme dokázali vyhovieť požiadavkám zákazníkov z rôznych odvetví, máme k dispozícii množstvo kvalifikovaných zváracích postupov, vyškolených zváračov ako aj potrebné certifikáty. Rozsah používaných technológií siaha od oblúkového zvárania, cez zváranie laserovým lúžom a odporové zváranie až po tvrdé spájkovanie a spájanie pomocou tvarovania magnetom.

Systematic Induction Image Text

Materiálová technika

Okrem vypracovania podkladov ohľadom materiálov, napr. testovania vlastností ohľadom korózie, vykonávame aj analýzy škôd na spätne zaslaných dieloch a materiálové skúšky. Získané informácie poskytujú našim špecialistom podporu pri cielenej voľbe materiálu pre špecifické aplikácie a dopyty zákazníkov. Pokiaľ ide o techniku tvarovania a zvárania, ovládame spracovanie množstva vysokokvalitných materiálov.

Competencies Materials Image Text

Vývoj výrobkov

Pokiaľ ide o vývoj výrobkov, máme k dispozícii zosúladený reťazec procesov prepájajúci viaceré úrovne. Od vymyslenia nápadu, cez cielený výskum podkladov až po vlastný vyvinutý plánovací a výpočtový softvér. Ďalšími krokmi pri výrobe malej alebo veľkej série je pokus, konštrukcia prototypu a jeho overenie.
Vďaka tomuto procesu môžeme rýchlo reagovať na špecifické želania zákazníka a tento proces nám vytvára základ pre realizáciu nových produktov vysokej kvality.


Product Development Inspection Image Text

Skúška a simulácia

Najpresvedčivejším dôkazom, že výrobok spoločnosti Witzenmann dokáže dosiahnuť požadovanú životnosť a pevnosť aj pri extrémnych podmienkach, je úspešné vykonanie skúšky výrobku. Ako technologický líder máme k dispozícii najrozsiahlejšie skúšobné zariadenia v našom odvetví. Vďaka tomu môžeme vykonávať skúšky podobné reálnym podmienkam s prípadmi záťaží, aké sa vyskytujú u zákazníka, napr. impulzmi tlaku, vibráciami a záťažovými cyklami.

Product Testing Teaserlist

Technická čistota

Naši zákazníci kladú stále väčšie nároky na čistotu našich výrobkov. Preto optimalizujeme celý procesný reťazec pokiaľ ide o zvyšky častíc a maziva. Produkty s najprísnejšími požiadavkami na čistotu sa vyrábajú v našich čistých priestoroch. Okrem toho využívame koncepcie čistenia zvolené podľa príslušnej potreby a vo vlastnom laboratóriu vykonávame analýzy čistoty našich komponentov. Zozbierané údaje a získané skúsenosti sa zaznamenávajú do databázy a vyhodnocujú.

Technical Cleanliness Vertical Tabs TextImage

Vývoj procesu

V závislosti od príslušného produktu, použitia a počtu kusov sa u nás aplikujú rôzne procesy a postupy. Naši inžinieri na tento účel vyvíjajú vlastné nástroje a stroje, ktoré sami vyrábame a vykonávame ich údržbu. Rozsah siaha od zariadení na kusovú výrobu, cez flexibilné výrobné pracoviská až po plne automatické linky na výrobu veľkého počtu kusov.

Engineering Welding Image Text

Ďalšie otázky

Nič sa nevyrovná priamemu kontaktu. Radi si rezervujeme čas na osobný rozhovor a individuálne odpovieme na vaše otázky.
Pošlite nám prosím dopyt prostredníctvom nášho kontaktného formulára a následne sa vám obratom ozveme.