Kontakt Downloads
New Mobility Header
Partner pre vývoj mobility
Spoľahlivé vytváranie techniky - implementácia inovácie v sériovej výrobe
Kontakt

Nová mobilita

Automobilový priemysel stojí pred rozsiahlymi zmenami: mobilitu budúcnosti budú ovplyvňovať koncepcie alternatívnych pohonov, inteligentné prepojenie a autonómna jazda.
Ako uprednostňovaný partner pre vývoj v oblasti automobilového priemyslu a priemyslu úžitkových vozidiel Witzenmann vytvára so svojimi kompetenciami túto zmenu a vyvíja riešenia pre aplikácie v hybridných vozidlách a elektromobiloch.

 Electric car 3D Modell Fullwidth

Spúšťanie výroby pre budúcnosť

Witzenmann už dneš dodáva prvé produkty sériovej výroby: okrem vedení na odvádzanie plynu z automobilových batérií sú to hadicové vedenia pre vodíkové aplikácie.
Súčasťou koncepcie a vývoja sú inovatívne prístupy k riešeniu krytov batérií ako aj tepelný manažment elektromotorov a batérií.

Accumulator Image Text

Tlaková nádoba

 • Uloženie/spätné získavanie energie
 • Vyrovnávanie objemu
 • Tlmenie tlakových impulzov
 • vysoký technický štandard čistoty
 • kompaktná konštrukcia
 • nevyžadujúce údržbu
 • stabilné vlastnosti produktu počas celej doby životnosti
Battery Cooling Pipe Image Text

Chladiace vedenia batérií

 • integrované kompletné riešenia chladiacich rúrok pre súpravu batérií
 • veľmi kompaktná konštrukcia s hrúbkami steny od 0,5 do 0,2 mm (plast >1,5 mm)
 • Ľahká konštrukcia
 • vysoká odolnosť voči teplotám
 • spoľahlivo dostatočne odoné voči ohňu do teploty 900°C
Product Group Products for Fuel Cells H2 CO2 Image Text

Aplikácie pre palivové články, H2, CO2, chladenie a ďalšie médiá

 • vysoká bezpečnosť: dimenzované na tlak max. 200 bar; tlak pri skúške roztrhnutím vyšší ako 500 bar
 • kovovo tesné
 • vysoká schopnosť prispôsobenia geometrie
 • je už k dispozícii kompletné portfólio z ušľachtilých ocelí kompatibilných s vodíkom (odolných voči skrehnutiu vplyvom pôsobenia vodíka)
Battery Degassing Pipes Image Text

Vedenia na odvádzanie plynu z akumulátorov

 • Vedenia na kontrolované odvádzanie plôynu z batérií v priebehu niekoľkých sekúnd
 • Odolné voči teplote do 900 °C
 • zvýšená bezpečnosť v prípade nehôd
 • vysoká schopnosť prispôsobenia geometrie
 • pre všetky typy batérií (vysoko- a nízkonapäťové)

Ďalšie kroky