Kontakt Downloads
Hand Touching Digital Bellow Header
SMART.WI. – VYUŽITE VEDOMOSTI O PRODUKTE
Komplexné informácie o stave jednotlivých komponentov systému sú kľúčom k hospodárnej prevádzke systému v procesnej a energetickej technike.
Kontakt

INTELIGENTNÉ RIEŠENIA PRE SPRÁVU DIGITÁLNYCH AKTÍV V POTRUBIACH

Monitorovaním dôležitých konštrukčných prvkov, ako sú kompenzátory, môžete predísť neočakávaným poruchám. Digitálna správa aktív celých potrubí tiež zvyšuje bezpečnosť systému a dlhodobo znižuje prevádzkové náklady.

VÝHODY VĎAKA DIGITÁLNE ZOSIEŤOVANÝM KOMPONENTOM

SMART.WI.Portal

SMART.WI.Portal

Špecifické plánovacie parametre, výkresy komponentov alebo skúšobná dokumentácia a relevantní kontaktní partneri sú aj po desaťročiach dôležitými informáciami súvisiacimi s technickými výrobkami. Rýchle a jednoduché získanie týchto informácií je v praxi často veľkou výzvou.
Rozsiahla, vždy aktuálna dokumentácia v digitálnej forme v mnohých prípadoch priamo prispieva k znižovaniu prevádzkových nákladov.

SMART.WI.Services

SMART.WI.Services

Zber prevádzkových údajov na základe požiadaviek a inteligentná analýza zaťaženia komponentov umožňujú našim zákazníkom využívať celý rad inteligentných služieb. Medzi inteligentné služby patrí tiež:

  • Monitorovanie stavu
  • Presné dimenzovanie náhradných komponentov
  • Skúška vhodnosti pre upravenú prevádzku zariadenia
  • Protokol udalostí histórie komponentov
  • Prispôsobené upozornenia
SMART.WI.Kit

SMART.WI.Kit

Súpravu SMART.WI., ktorá je nezávislá od výrobcu, môžete nainštalovať rýchlo a jednoducho na kompenzátory potrubí. To umožňuje využívať výhody SMART.WI. aj na vstavaných komponentoch.

  • Plug and Play
  • Nezávislé od výrobcu
  • Získavanie a vyhodnocovanie reálnych prevádzkových údajov

Ďalšie otázky

Nič sa nevyrovná priamemu kontaktu. Radi si rezervujeme čas na osobný rozhovor a individuálne odpovieme na vaše otázky.
Pošlite nám prosím dopyt prostredníctvom nášho kontaktného formulára a následne sa vám obratom ozveme.

Mr. Daniel Rothfuss
Manager Technology and Innovation

E-Mail:

Tel.: +49 7231-581-6589