Kontakt Downloads
Loesungen Header
Riešenia
Witzenmann má celosvetovo k dispozícii najširšiu škálu produktov - flexibilných kovových prvkov na absorpciu pohybov, vedenie médií alebo izoláciu vibrácií.
Kontakt

Skúsenosti sú naším základom pre dokonalé riadenie flexibility - 'managing flexibility'

Automotive Image Text
Automobilová technika

Medzi zákazníkov spoločnosti Witzenmann patria všetci významní výrobcovia automobilov a systémov. z oblasti výroby automobilov, oblasti On-Highway a Off-Highway (nákladné automobily, autobusy, stavebné stroje, poľnohospodárske stroje, koľajové vozidlá).
Spoločnosť Witzenmann poskytuje v najrôznejších oblastiach riešenia, ktoré citeľne predlžujú životnosť, zlepšujú hospodárnosť a komfort pri používaní vozidla.

Ďalšie informácie o riešeniach pre automobilovú techniku
Industry Image Text
Priemysel

Počnúc prácou pri projektovaní veľmi zložitých konštrukčných dielov, napr. pre katofinový proces, až po sériové kompenzátory a štandardné kovové hadice pre údržbové aplikácie: Witzenmann je partnerom v oblasti konštrukcie zariadení, konštrukcie potrubných vedení, konštrukcie prístrojov a strojov, výroby energie a na mnohých ďalších špecializovaných trhoch.

Ďalšie informácie o riešeniach pre priemysel
TGA Image Text
Technické vybavenie budov

Kvalita od pivnice až po strechu: Od mechového prvku na prepojenie kolektorov tepelného solárneho zariadenia až po domovú plynovú prípojku uloženú v zemi tieto produkty zaisťujú spoľahlivú funkčnú bezpečnosť.

Ďalšie informácie o riešeniach v oblasti technického vybavenia budov
Aerospace Image Text
Letecký a kozmický priemysel

V letectve a vesmírnom letectve sú absolútne nevyhnutné schopnosti vydržať extrémne záťaže a maximálna spoľahlivosť. Príkladom sú naše flexibilné prvky v lietadlách typu Airbus A320 a A330, Eurocopter EC 135, prúdových motoroch Rolls-Royce alebo aplikáciách pre vesmírne letectvo.

Ďalšie informácie o riešeniach pre letecký a kozmický priemysel

Ďalšie otázky

Nič sa nevyrovná priamemu kontaktu. Radi si rezervujeme čas na osobný rozhovor a individuálne odpovieme na vaše otázky.

Odbyt

Tel.: +421 (0)48 3234 477

E-mail: