Kontakt Downloads
Automotive header
Skúsený dodávateľ pre automobilový priemysel
Dovoľte nám spoločne nájsť odpovede na aktuálne a budúce výzvy automobility!
Kontakt

Riešenia pre automobilovú techniku

V najrôznejších oblastiach poskytujeme riešenia, ktoré citeľne predlžujú životnosť, zlepšujú hospodárnosť a komfort pri používaní vozidla. Patria medzi ne napr. odpojovacie prvky, expanzné telesá, vratné vedenia, vedenia kvapalín, ohnuté vedenia a presné mechy v blízkosti motora.

Program výrobkov

Sme jeden z vedúcich podnikov na trhu

Technologická kompetencia v každej fáze

Naša technologická kompetencia počnúc prvým kontaktom so zákazníkom až po optimálny sériový dizajn je jednou z našich podstatných silných stránok. Vďaka nej sme sa stali celosvetovým lídrom v našom odvetví.

Vývoj / konštrukcia prototypov

Výrazne viac než 1000 vyhodnotených prevádzkových záťaží a výpočtových modelov sú pre nás základom sebaistej optimalizácie dizajnu. Aby sme mohli rýchlo začať s fyzickými testmi, máme k dispozícii napr.:

  • konštrukciu strojov a prototypov
  • podpornú 3D tlač
K inováciám
FEM Image Text

Systémový partner

Našim zákazníkom poskytujeme podporu našimi skúsenosťami pri dimenzovaní a overovaní systémov. Dodávame tak prototypy reprezentujúce sériovú výrobu a tým vyladené výpočtové modely, ktoré sú svojimi vlastnosťami zosúladené s funkciou systému. Je pre nás dôležité zabezpečovať funkciu našich výrobkov v rámci systému, čím prispievame k optimálnemu celkovému výsledku.

System partner Image Text

Stanovenie prevádzkového zaťaženia

Vďaka dlhodobým skúsenostiam s konštrukciou presných meracích systémov ako aj s interpretáciou rôznych trás zákazníkov a jazdných manévrov dokážeme rýchlo a spoľahlivo vypočítať životnosť našich komponentov a ponúknuť tak optimalizovaný dizajn.

Automotive Image Text

Overovanie prevádzkovej odolnosti

Simulácia životnosti vozidla za čo najkratšiu dobu si vyžaduje presnú znalosť vzájomného pôsobenia všetkých relevantných prevádzkových záťaží, kompetenciu vo výpočtovom hodnotení a rýchlu, vysoko presnú techniku skúšobných pracovísk.
Pomocou našich výpočtových a skúšobných metód dokážeme simulovať na skúšobnom pracovisku celú životnosť vozidla v priebehu niekoľkých dní.

Test Park Image Text

Odolnosť voči korózii

Vďaka systematickej analýze komponentov po ich použití v praxi veľmi presne poznáme požiadavky, ktoré sú kladené na našej produkty. Veľké množstvo analyzovaných komponentov tvorí najväščiu databázu vrátených dielov na svete.

Corrosion Resistance Image Text

Servis

V Európe, Ázii a USA sme strategicky vybudovali technologické centrá. Vždy s príslušnou vlastnou konštrukciou prototypu, vlastným laboratóriom na skúšku materiálov, skúšobným parkom a plánovacími a výpočtovými kapacitami.
Keď ide o nájdenie nových možností riešenia, naši inžinieri sú vždy prítomní na danom mieste u zákazníka.

Automotive Image Text

Budúcnosť automobilov sa už vyrába

Hybridy, elektromotory a palivové články sú v súčasnosti sľubné nové formy pohonov. Pomocou technológie a know-how procesov prinášame túto zmenu k sériovej výrobe. Už teraz realizujeme riešenia pre tieto nové aplikácie.

Witzenmann v celom svete

Witzenmann World Map Image Text
Skupina Witzenmann

Skupina Witzenmann pôsobí na celom svete vďaka svojim 22 podnikom v 17 krajinách.

Vyrábame v blízkosti zákazníkov. Je to udržateľné, zodpovedné a hospodárne.

Ďalšie informácie o našich pobočkách

Celá životnosť automobilu v priebehu 5 dní

Veľkým umením je simulovať v skúšobných podmienkach reálne prevádzkové údaje z cestnej premávky v pomere 1:1. Pomocou vlastných zostavených skúšobných programov môžeme vykonať rozsiahle simulácie až do detailov a zobraziť tak napríklad celú životnosť automobilu počas 5 dní.

max. 40 %
Možná úspora hmotnosti vďaka špeciálnym dizajnom s vypchávkou
od r. 1926
dodávame do automobilového priemyslu
50 mil.
komponentov ročne
1 mil.
kilometrov nájazd

Ocenenia od našich zákazníkov

Volkswagen Group Award 2017 Fullwidth

Vynikajúca práca

Ocenenia sú potvrdením dobre vykonanej práce. Sme tak napríklad hrdí na ocenenie Volkswagen Group Award 2017 v kategórii „Capacity“, ktorým sme boli ocenení ako jeden z najlepších dodávateľov koncernu Volkswagen v r. 2017. Je to len jedno z mnohých vyznamenaní.

EMISIE

emission_make_our_earth_cleaner_Image_Text 749x569
Robme spolu našu Zem čistejšou a spĺňajme emisné normy

Na celom svete existuje množstvo rôzne prísnych hraničných hodnôt emisií. Okrem toho sa predpisy stále viac sprísňujú.

Ako našimi zákazníkmi uprednostňovaný partner pre vývoj máme k dispozícii kompetencie naprieč viacerými odvetviami a rozsiahlu kvalifikáciu pri testovaní, ktoré nám spolu s vami umožňujú spĺňať tieto požiadavky.

Naše automobilové súčiastky prispievajú k plneniu nasledujúcich noriem pre výfukové plyny a ich predchádzajúcich vydaní:

EURO 6 + 7
China VI
EPA Tier V
Bharat 6

Zaujíma Vás to? Potom nás teraz kontaktujte.

Ďalšie otázky

Nič sa nevyrovná priamemu kontaktu. Radi si rezervujeme čas na osobný rozhovor a individuálne odpovieme na vaše otázky.

Odbyt

Tel.: +421 (0)48 3234 477

E-mail: