Kontakt Downloads

Skúsený dodávateľ pre automobilový priemysel

Dovoľte nám spoločne nájsť odpovede na aktuálne a budúce výzvy automobility!
Kontakt

Riešenia pre automobilovú techniku

V najrôznejších oblastiach poskytujeme riešenia, ktoré citeľne predlžujú životnosť, zlepšujú hospodárnosť a komfort pri používaní vozidla. Patria medzi ne napr. odpojovacie prvky, expanzné telesá, vratné vedenia, vedenia kvapalín, ohnuté vedenia a presné mechy v blízkosti motora.

Program výrobkov

Sme jeden z vedúcich podnikov na trhu

Technologická kompetencia v každej fáze

Naša technologická kompetencia počnúc prvým kontaktom so zákazníkom až po optimálny sériový dizajn je jednou z našich podstatných silných stránok. Vďaka nej sme sa stali celosvetovým lídrom v našom odvetví.

Vývoj / konštrukcia prototypov

Výrazne viac než 1000 vyhodnotených prevádzkových záťaží a výpočtových modelov sú pre nás základom sebaistej optimalizácie dizajnu. Aby sme mohli rýchlo začať s fyzickými testmi, máme k dispozícii napr.:

  • konštrukciu strojov a prototypov
  • podpornú 3D tlač
K inováciám

Systémový partner

Našim zákazníkom poskytujeme podporu našimi skúsenosťami pri dimenzovaní a overovaní systémov. Dodávame tak prototypy reprezentujúce sériovú výrobu a tým vyladené výpočtové modely, ktoré sú svojimi vlastnosťami zosúladené s funkciou systému. Je pre nás dôležité zabezpečovať funkciu našich výrobkov v rámci systému, čím prispievame k optimálnemu celkovému výsledku.

Stanovenie prevádzkového zaťaženia

Vďaka dlhodobým skúsenostiam s konštrukciou presných meracích systémov ako aj s interpretáciou rôznych trás zákazníkov a jazdných manévrov dokážeme rýchlo a spoľahlivo vypočítať životnosť našich komponentov a ponúknuť tak optimalizovaný dizajn.

Overovanie prevádzkovej odolnosti

Simulácia životnosti vozidla za čo najkratšiu dobu si vyžaduje presnú znalosť vzájomného pôsobenia všetkých relevantných prevádzkových záťaží, kompetenciu vo výpočtovom hodnotení a rýchlu, vysoko presnú techniku skúšobných pracovísk.
Pomocou našich výpočtových a skúšobných metód dokážeme simulovať na skúšobnom pracovisku celú životnosť vozidla v priebehu niekoľkých dní.

Odolnosť voči korózii

Vďaka systematickej analýze komponentov po ich použití v praxi veľmi presne poznáme požiadavky, ktoré sú kladené na našej produkty. Veľké množstvo analyzovaných komponentov tvorí najväščiu databázu vrátených dielov na svete.

Servis

V Európe, Ázii a USA sme strategicky vybudovali technologické centrá. Vždy s príslušnou vlastnou konštrukciou prototypu, vlastným laboratóriom na skúšku materiálov, skúšobným parkom a plánovacími a výpočtovými kapacitami.
Keď ide o nájdenie nových možností riešenia, naši inžinieri sú vždy prítomní na danom mieste u zákazníka.

Celá životnosť automobilu v priebehu 5 dní

Veľkým umením je simulovať v skúšobných podmienkach reálne prevádzkové údaje z cestnej premávky v pomere 1:1. Pomocou vlastných zostavených skúšobných programov môžeme vykonať rozsiahle simulácie až do detailov a zobraziť tak napríklad celú životnosť automobilu počas 5 dní.

max. 40 %
Možná úspora hmotnosti vďaka špeciálnym dizajnom s vypchávkou
od r. 1926
dodávame do automobilového priemyslu
50 mil.
komponentov ročne
1 mil.
kilometrov nájazd

Witzenmann v celom svete

Skupina Witzenmann

Skupina Witzenmann pôsobí na celom svete vďaka svojim 24 podnikom v 19 krajinách.

Vyrábame v blízkosti zákazníkov. Je to udržateľné, zodpovedné a hospodárne.

Viac informácií

Ocenenia od našich zákazníkov

Vynikajúca práca

Ocenenia sú potvrdením dobre vykonanej práce. Sme tak napríklad hrdí na ocenenie Volkswagen Group Award 2017 v kategórii „Capacity“, ktorým sme boli ocenení ako jeden z najlepších dodávateľov koncernu Volkswagen v r. 2017. Je to len jedno z mnohých vyznamenaní.

Budúcnosť automobilov sa už vyrába

Hybridy, elektromotory a palivové články sú v súčasnosti sľubné nové formy pohonov. Pomocou technológie a know-how procesov prinášame túto zmenu k sériovej výrobe. Už teraz realizujeme riešenia pre tieto nové aplikácie.

Navštívte nás v našich veľtrhových stánkoch!

22. - 25.10.2019

Navštívte nás v hale 4, stánok 4M04!

10.-16.11.2019

Navštívte nás v hale 16, stánok C36

22.-24.05.2019

Hale B1, stánok B1836

Ďalšie kroky

Ďalšie otázky

Nič sa nevyrovná priamemu kontaktu. Radi si rezervujeme čas na osobný rozhovor a individuálne odpovieme na vaše otázky.

Odbyt

Tel.: +421 (0)48 3234 477

E-mail: