Kontakt Downloads
Truck on Bridge Header
Od komponentu po systém
Dlhá životnosť: Dimenzované na nájazd viac než 1 milión kilometrov.
Kontakt

Nákladné automobily / autobusy / transportéry

Pre oblasť On-Highway ponúka Witzenmann flexibilné kovové prvky s pripojovacími dielmi až po kompletné systémy vedení umožňujúce optimálne riešenia aj pri extrémnych montážnych podmienkach.

Aplikácie pre nákladné vozidlá, autobusy a dodávky

Prehľad našich produktov pre nákladné vozidlá, autobusy a transportéry

Spoločnosť Witzenmann je vedúcim svetovým výrobcom flexibilných a pevných komponentov vedení pre klasické spaľovacie motory (naftové pohony, plynové pohony, ako aj pohony na obe palivá). Vďaka neustálemu ďalšiemu vývoju našich výrobkov prispievame k ďalšiemu znižovaniu emisií CO2.

Upstream Turbocharger Automotive Components
Pred turbodúchadlom

K dispozícii je množstvo flexibilných prvkov vybavených prípojkami podľa špecifikácie zákazníka, ktoré sa používajú pred turbodúchadlom na zachytenie tepelných rozťažností alebo na odpojenie pohybov motora a vibrácií.
Napríklad

  • expanzné telesá systémov výfukových plynov
  • expanzné telesá v oblasti zberného potrubia
  • spätné vedenie výfukových plynov s veľmi jemným filtrom a bez neho
K prehľadu produktov Autodiely
Downstream Turbocharger Automotive Components
Za turbodúchadlom

Odpojovacie prvky v oblasti výfukových plynov sú odolné voči teplotám a korózii. Podľa použitia sa používajú s izoláciou alebo bez nej. Oblasťami ich použitia sú termomechanika (odpojenie vibrácií a tepelných pohybov), vyrovnanie presností montáže alebo aj špeciálne prvky v podobe izolácie zvuku v tuhej látke.

Produktmi pre tieto použitia sú:

  • odpojovacie prvky
  • odpojovacie prvky izolácie zvuku v tuhej látke
  • vinuté hadice
  • systémy vedení
K prehľadu produktov Autodiely
Fluid Oil systems oil water cooling circuit
Kvapalinové systémy

Systémy vedení pre kvapalinové okruhy, ako voda, olej alebo chladiaci okruh, sú väčšinou poloflexibilné riešenia vlnovca a hladkej rúry alebo presne ohnuté vedenia z ušľachtilej ocele, presne prispôsobené stiesneným priestorovým pomerom priamo na motore. Okrem klasického spaľovacieho motora sa tieto plynotesné systémy vedení čoraz častejšie používajú aj v rámci e-mobility alebo vodíkových aplikácií.

K prehľadu produktov Autodiely
New Mobility Application Fuel cell
Aplikácie pre novú mobilitu

Tím špecializovaných inžinierov z našej výroby prototypov a skúšobných oddelení vyvíja v spolupráci so zákazníkmi produktové riešenia určujúce trendy pre novú mobilitu. Napríklad pre elektromobilitu, vodíkovú technológiu alebo technológiu palivových článkov. Čerpáme pri tom z našich dlhoročných skúseností a znalostí trhu.

Viac o produktoch novej mobility
30 %
naše vedenia sú izolované
3 mil.
Počet mechov v jednej veľkosérii
3
Technologické centrá Witzenmann na celom svete

Váš partner pre vývoj v každej fáze

6-Axis Test Rig Image Text

Počnúc dimenzovaním a výpočtom, zistením prevádzkových záťaží a overovaním prototypov až po overovanie životnosti a veľkosériovú výrobu - inžinieri spoločnosti Witzenmann uplatňujú skúsenosti a know-how pre hospodárnu a efektívnu realizáciu projektov.

Ďalšie kroky

Ďalšie otázky

Nič sa nevyrovná priamemu kontaktu. Radi si rezervujeme čas na osobný rozhovor a individuálne odpovieme na vaše otázky.

Odbyt

Tel.: +421 (0)48 3234 477

E-mail: