Kontakt Downloads
Construction/Agricultural Machinery Header
Odolné a flexibilné riešenia s dlhou životnosťou
Spoľahlivé vyrovnanie montážnych tolerancií a pohybov agregátov pri súčasnom splnení vysokých požiadaviek na bezpečnosť

Stavebné/poľnohospodárske stroje

Okrem prvkov slúžiacich iba na odpojenie sa používajú aj systémy ohýbaných vedení s pevnými aj flexibilnými komponentmi ako aj plynotesné prvky a systémy, napr. vlnovcové hadice alebo kovové mechy.

Aplikácie pre Off-Highway

Prehľad našich produktov Off-Highway

Construction and agricultural machinery Close to the engine Image Text
Komponenty v blízkosti motora

Na motore sa používajú flexibilné prvky vedenia na absorpciu teplotnej rozťažnosti, vibrácií a na vyrovnanie tolerancií pri montáži.

  • Expanzné telesá
  • Zberné výfukové potrubia
  • Vedenia plniaceho vzduchu
  • Spätné vedenia oleja/výfukových plynov
Na prehľad výrobkov - komponentov v blízkosti motora
Exhaust System Image Text
Automobilové diely vo výfukovom zariadení

V spojovacom vedení medzi motorom a úpravou výfukových plynov sa používajú izolačné prvky vyhotovené ako kovové mechy alebo vinuté hadice. Slúžia na izoláciu pohybov agregátu, rozťažnosti a vibrácií a na vyrovnanie montážnych tolerancií.

Na prehľad výrobkov - automobilové diely vo výfukovom zariadení
Other Vehicle Parts Off Highway Image Text
Špeciálne aplikácie

Ako dodávateľ takmer všetkých významných výrobcov úžitkových vozidiel disponujeme mimoriadne širokými poznatkami o aplikáciách. Tieto nám umožňujú realizovať špeciálne riešenia šité presne na mieru, napr.:

  • Hadicové vedenia pre vzdušné a tekuté systémy
  • Plášte tlakových potrubí
  • Spoločné vedenie výfukových plynov
  • Vedenia pre špeciálne médiá, napr. CO2
Na ostatné automobilové diely

Ďalšie kroky

Ďalšie otázky

Nič sa nevyrovná priamemu kontaktu. Radi si rezervujeme čas na osobný rozhovor a individuálne odpovieme na vaše otázky.

Odbyt

Tel.: +421 (0)48 3234 477

E-mail: