Kontakt Downloads
Construction/Agricultural Machinery Header
Odolné a flexibilné riešenia s dlhou životnosťou
Spoľahlivé vyrovnanie montážnych tolerancií a pohybov agregátov pri súčasnom splnení vysokých požiadaviek na bezpečnosť
Kontakt

Stavebné/poľnohospodárske stroje

Okrem prvkov slúžiacich iba na odpojenie sa používajú aj systémy ohýbaných vedení s pevnými aj flexibilnými komponentmi ako aj plynotesné prvky a systémy, napr. vlnovcové hadice alebo kovové mechy.

Aplikácie pre Off-Highway

Naše výrobky pre stavebné a poľnohospodárske stroje

Spoločnosť Witzenmann je vedúcim svetovým výrobcom flexibilných a pevných komponentov vedení pre klasické spaľovacie motory (naftové pohony, plynové pohony, ako aj pohony na obe palivá). Vďaka neustálemu ďalšiemu vývoju našich výrobkov prispievame k ďalšiemu znižovaniu emisií CO2.

Upstream Turbocharger Automotive Components
Pred turbodúchadlom

K dispozícii je množstvo flexibilných prvkov vybavených prípojkami podľa špecifikácie zákazníka, ktoré sa používajú pred turbodúchadlom na zachytenie tepelných rozťažností alebo na odpojenie pohybov motora a vibrácií.
Napríklad

  • expanzné telesá systémov výfukových plynov
  • expanzné telesá v oblasti zberného potrubia
  • spätné vedenie výfukových plynov s veľmi jemným filtrom a bez neho
K prehľadu produktov Autodiely
Downstream Turbocharger Automotive Components
Za turbodúchadlom

Odpojovacie prvky v oblasti výfukových plynov sú odolné voči teplotám a korózii. Podľa použitia sa používajú s izoláciou alebo bez nej. Oblasťami ich použitia sú termomechanika (odpojenie vibrácií a tepelných pohybov), vyrovnanie presností montáže alebo aj špeciálne prvky v podobe izolácie zvuku v tuhej látke.

K prehľadu produktov Autodiely
Fluid Oil systems oil water cooling circuit
Kvapalinové systémy

Systémy vedení pre kvapalinové okruhy, ako voda, olej alebo chladiaci okruh, sú väčšinou poloflexibilné riešenia vlnovca a hladkej rúry alebo presne ohnuté vedenia z ušľachtilej ocele, presne prispôsobené stiesneným priestorovým pomerom priamo na motore. Okrem klasického spaľovacieho motora sa tieto plynotesné systémy vedení čoraz častejšie používajú aj v rámci e-mobility alebo vodíkových aplikácií.

K prehľadu produktov Autodiely
New Mobility Application Fuel cell
Aplikácie pre novú mobilitu

Tím špecializovaných inžinierov z našej výroby prototypov a skúšobných oddelení vyvíja v spolupráci so zákazníkmi produktové riešenia určujúce trendy pre novú mobilitu. Napríklad pre elektromobilitu, vodíkovú technológiu alebo technológiu palivových článkov. Čerpáme pri tom z našich dlhoročných skúseností a znalostí trhu.

Viac o produktoch novej mobility
Other Vehicle Parts Off Highway Image Text
Špeciálne aplikácie

Ako dodávateľ takmer všetkých významných výrobcov úžitkových vozidiel disponujeme mimoriadne širokými poznatkami o aplikáciách. Tieto nám umožňujú realizovať špeciálne riešenia šité presne na mieru, napr.:

  • Hadicové vedenia pre vzdušné a tekuté systémy
  • Plášte tlakových potrubí
  • Spoločné vedenie výfukových plynov
  • Vedenia pre špeciálne médiá, napr. CO2
K prehľadu produktov ostatné Autodiely

Ďalšie kroky

Ďalšie otázky

Nič sa nevyrovná priamemu kontaktu. Radi si rezervujeme čas na osobný rozhovor a individuálne odpovieme na vaše otázky.

Odbyt

Tel.: +421 (0)48 3234 477

E-mail: