Kontakt Downloads
Aerospace Header
Pohyb v extrémnych oblastiach
V letectve a vesmírnom letectve sú absolútne nevyhnutné schopnosti vydržať extrémne záťaže a maximálna spoľahlivosť. Príkladom sú naše flexibilné prvky a systémy vedení, ktoré sa používajú vo flotile civilných lietadiel Airbus, vrtuľníkoch Airbus H135, v prúdových motoroch Rolls-Royce alebo v rámci vesmírnych programov Ariane 5 a MPCV Orion.
Kontakt

Letecký a kozmický priemysel

Pravdepodobne v žiadnej oblasti použitia nie sú požiadavky na flexibilné prvky vedení, technológie a postupy prísnejšie než v oblasti letectva a vesmírneho letectva. Witzenmann ponúka pre tento segment široké portfólio kovových hadíc, membránových mechov, kompenzátorov a systémov vedení.

Prehľad výrobkov pre letectvo a vesmírne letectvo

Bezpečnosť a spoľahlivosť vďaka certifikovanému systému riadenia kvality

Ciele našej stratégie kvality sú optimalizácia interných procesov vo výrobe, vývoji a správe, zníženie nákladov na kvalitu a kvalita zaručujúca nulové chyby našich výrobkov. Stanovujeme si najprísnejšie kritériá ohľadom kvality produktov, služieb a procesov kvôli zaisteniu bezpečnosti a spoľahlivosti v kritických aplikáciách v letectve a vesmírnom letectve.

Aerospace Quality Certificates Image Text

Pre naše aktivity v oblasti letectva sme certifikovaní podľa normy EN 9100 a okrem toho disponujeme ďalšími špeciálnymi certifikátmi pre letecký priemysel a certifikátmi pre špeciálne výrobky ako aj individuálnymi schváleniami od našich zákazníkov.

  • NADCAP - zváranie a nedeštrukčné skúšky
  • rôzne špecifické schválenia od našich zákazníkov
  • Euroqualiflex
  • EJMA
Prejsť na oblasť Na stiahnutie

Partner pre vývoj extrémne spoľahlivých flexibilných prvkov a systémov vedení

Náš certifikovaný proces nám pomáha nachádzať optimálne produktové riešenia - od počiatočného nápadu až po ekonomicky výhodnú sériovú výrobu.

1918
prvá dodávka kovového mechu v segmente vesmírneho letectva
3
kompetenčné centrá spoločnosti Witzenmann: v Nemecku, Francúzsku, Taliansku
593 km
výška obežnej dráhy, v ktorej sa nachádzajú naše membránové mechy nainštalované v Hubblovom vesmírnom teleskope (HST)

Pohyblivosť pre extrémne podmienky

Flexibilné konštrukčné diely Witzenmann pre letectvo a vesmírne letectvo spĺňajú najprísnejšie bezpečnostné štandardy a spoľahlivo plnia svoju funkciu aj pri extrémnom zaťažení.

Tu nájdete niekoľko príkladov:

Flexible Metal Tubes AS1424 for Aerospace Image Text
Vedenia kovových hadíc podľa AS1424

Stlačený vzduch je v lietadle potrebný okrem iného na zásobovanie kyslíkom a klimatizáciu ako aj rozmrazovanie krídiel a hnacej sústavy. Zváracie a skúšobné procesy pri výrobe používaných hadicových vedení sú certifikované NADCAP. Hadice sú okrem toho schválené podľa medzinárodného štandardu SAE Aerospace Standard AS 1424.

K produktom
Aerospace Trim tank metal hose Image Text
Kerozínové vedenia pre vyvažovacie nádrže

Hadice vyvažovacích nádrží pre modely lietadiel Airbus spájajú pevné kerozínové vedenia v trupe lietadla s pohyblivými vyvažovacími nádržami uloženými vo vodorovných chvostových plochách, kde vyrovnávajú vzájomné pohyby.

K produktom
Gimbal Joint Ball Joint Image Text
Guľové a kardanové závesné spoje

Jednovrstvové alebo viacvrstvové mechy sú vybavené guľovou alebo kĺbovou kotvou. Používajú sa v systémoch Bleed-Air (odoberaný vzduch) v turbínach lietadiel alebo v kryogénnych nízkoteplotných vedeniach paliva v nosných raketách.

K produktom
Tank Ducts Image Text
Prechodné vedenia nádrže

Ochranné vedenia umožňujú spoľahlivé vedenie elektrických káblov a vedení cez nádrže lietadla. Pritom musia absorbovať všetky sily a pohyby vznikajúce pri leteckých manévroch a odolávať zaťaženiam počas celej životnosti lietadla.

K produktom

Ďalšie kroky

Witzenmann na veľtrhoch

Navštívte nás na niektorom z medzinárodných veľtrhov výrobkov a aplikácií pre letecký priemysel!

Ďalšie otázky

Nič sa nevyrovná priamemu kontaktu. Radi si rezervujeme čas na osobný rozhovor a individuálne odpovieme na vaše otázky.

Odbyt

Tel.: +421 (0)48 3234 477

E-mail: