Kontakt Downloads
Industry Header
Špecializovaní na priemyselné aplikácie
Kontakt

Riešenia pre priemyselné aplikácie

Witzenmann je jedným z vedúcich celosvetových výrobcov flexibilných kovových prvkov, napr. kovových hadíc, kompenzátorov, kovových mechov a držiakov potrubí. Vo všetkých dôležitých priemyselných odvetviach sme ako doma, či ide o konštrukciu zariadení a konštrukciu potrubných vedení, konštrukciu aparátov, konštrukciu strojov, v elekrárňach a na mnohých iných špeciálnych trhoch.

Ucelený program výrobkov pre priemysel

Technologický partner

Naši technológovia poskytujú zákazníkovi podporu v každej fáze. Počnúc prvým kontaktom so zákazníkom, nájdením riešenia, až po montáž flexibilného komponentu. Vďaka tejto angažovanosti sme sa stali v celosvetovom meradle technologickým lídrom a servisným partnerom v našom odvetví.

Plánovanie a výpočet

Pomocou FEM programov, napr. Patran, Nastran a Marc, dokážeme vytvoriť modely už vo fáze návrhu. Pre statické a dynamické analýzy. Od závesu a potrubnej spony až po kompenzátor alebo kovovú hadicu. Vďaka tomu máte možnosť integrovať komponenty do Vašich výpočtov so všetkými požadovanými vlastnosťami a bez ďalších nákladov.

Flexperte Laptop Screen Image Text

Inžiniering

Do našich plánovacích programov sme vložili celé naše technologické vedomosti. Patria k nim aj dôkazy pevnosti podľa smernice o tlakových prístrojoch, ASME a EJMA. Rovnako aj náš produktový konfigurátor kompenzátorov, kovových hadíc a kovových mechov.

Engineeringpartner CAD Image Text

Skúšky výrobkov

Witzenmann má k dispozícii moderne skúšobné technológie, medzi ktoré patria napr.

 • röntgenové a ultrazvukové skúšky (CTR)
 • analýza elektrónovým mikroskopom (EDX)
 • test netesnosti pomocou hélia
 • skúšobné pracoviská n skúšky záťažovými cyklami pri prevádzkových podmienkach
Product Testing Image Text

Zváranie

Disponujeme všetkými potrebnými postupmi, zváračmi s príslušnou kvalifikáciou a požadovanými certifikátmi:

 • WIG, mikroplazma, MIG/MAG, UP, E-ruka
 • Laserové zváranie (laser pre pevné telesá, CO2 a diódy)
 • Odporové zváranie (bodové zváranie, pozdĺžne zváranie a chrbtové zváranie)
 • Spájkovanie natvrdo (indukčné spájkovanie / tvrdé spájkovanie v peci)
Engineeringpartner Welding Image Text

Materiály

V našom materiálovom laboratóriu testujeme vhodnosť materiálov pre príslušné prípady použitia. Na tento účel máme k dispozícii širokú škálu pokusných a skúšobných zariadení, napr.

 • Kontrola zvarov (nedeštrukčná, deštrukčná)
 • Tepelné spracovanie materiálov (skúšobnné pracoviská na skúšky pri vysokých a nízkych teplotách)
Engineering Materials Image Text

Výroba

Skupina Witzenmann má výrobné prevádzky na celom svete. Základom ekonomicky výhodnej a rýchlej výroby sú najmodernejšie výrobné metódy a sieť našich výrobných prevádzok.

Naše kompetencie v tejto oblasti:

 • Delenie, tvarovanie a zváranie tenkostenných materiálov.
 • Spracovanie zliatin na báze niklu
Bellows Press Image Text

Servis

U komplexných komponentov, na ktoré sa kladú najprísnejšie bezpečnostné požiadavky alebo je nutné ich namontovať v ťažkých montážnych podmienkach, spolupracujeme priamo na danom mieste. S technologickými skúsenosťami, od montáže až po nábeh zariadenia.

After Sales Service Image Text

Údaje a fakty

12 m
meria najväčší kompresor, ktorý sme vyrobili
1920
rok, kedy Emil Witzenmann vynašiel kompenzátor
1000 bar
je maximálny tlak, pre ktorý sme vyrobili mechy
3,5 mm
priemer nášho najmenšieho presného mechu

Mnohostennosť: vysoká flexibilita, malé konštrukčné dĺžky

Multi-Ply Image Text

V prípade mechu mnohostennej konštrukcie sa celá stena nesúca tlak rozdelí na viacero jednotlivých tenkých vrstiev. To so sebou prináša výhody:

 • Kompenzácia väčších pohybov: Vďaka rozdeleniu hrúbky steny na viaceré jednotlivé vrstvy sa mech stane flexibilnejším a má kratšiu konštrukciu.
 • Hodpodárnosť: Z materiálu vyššej kvality je možné vyhotoviť iba vnútornú vrstvu prichádzajúcu do kontaktu s médiom.
 • Bezpečnosť: Pomocou indikácie netesnosti je možné upozorniť na poškodenie vnútornej vrstvy vedúcej médium, pričom kompenzátor zostáva napriek tomu funkčný.

Povolenia

Industry overview of approvals Image Text

Spoločnosť Witzenmann disponuje najdôležitejšími schváleniami a certifikátmi pre trhy konštrukcie zariadení a potrubných vedení, konštrukcie aparátov, konštrukcie strojov, v elektrárňach a mnohé iné špeciálne trhy.

 • ISO 9001:2015
 • ABS
 • Bureau Veritas
 • DNV GL
 • Lloyd's Register
 • Rina
 • VDE
 • EJMA
 • FM
 • ASME
 • R-Stamp

K dispozícii pre vás kdekoľvek na svete

Witzenmann World Map Image Text
Medzinárodná technológia, lokálna výroba na celom svete

Skupina Witzenmann pôsobí na celom svete vďaka svojim 22 podnikom v 17 krajinách.

Viac informácií o spoločnosti Witzenmann Group

Mohlo by vás zaujímať

Witzenmann predstavuje štúdiu kompenzátora IoT. Informujte sa, ako môžete zvýšiť hospodárnosť vášho zariadenia!

Prečítajte si viac o náročných projektoch a riešeniach, ktoré priniesol koncern Witzenmann!

Stiahnite si dôležité certifikáty z nášho centra dokumentov!

Ďalšie kroky

Konfigurovať produkt

Pomocou nášho nástroja FLEXPERTE rýchlo a jednoducho konfigurujte výrobky pre vašu individuálnu potrebu.

Podrobnosti:

 • Dimenzovanie štandardných produktov
 • Vyhotovenie listov s údajmi
 • Vyhotovenie dopytov

Stiahnuť: zákaznícka verzia FLEXPERTE

FLEXPERTE: Program na plánovanie celého sortimentu produktov skupiny Witzenmann s členením podľa príslušných funkcií

 • Kovové hadice
 • Kompenzátory
 • Kovové mechy
 • Ložiská, závesy, podpery
Okrem výpočtových rovníc sú uložené aj údaje z výkresov ako aj celé 3D CAD výkresy. Vďaka vybaveniu PDS a PDMS rozhraniami je možné mnohostranné a univerzálne používanie programu.

Ďalšie otázky

Nič sa nevyrovná priamemu kontaktu. Radi si rezervujeme čas na osobný rozhovor a individuálne odpovieme na vaše otázky.

Odbyt

Tel.: +421 (0)48 3234 477

E-mail: