Kontakt Downloads
Operating Theatre Special Markets Header
Špeciálne trhy
Riešenia spoločnosti Witzenmann sa uplatňujú na najrôznejších priemyselných trhoch.
Kontakt

Špeciálne aplikácie flexibilných prvkov vedení

Ako špecialista na flexibilné vedenie médií ponúkame riešenia pre mnohé rôzne trhy. Buď ako ochranný plášť alebo ako kompenzačný komponent z ušľachtilej ocele. Naše prvky vždy zaisťujä väčšiu bezpečnosť a hospodárnosť.

Špeciálne trhy

Kovové hadice pre optoelektroniku

Optické vodiče sa používajú v optoelektronike na prenos informácií. Vysoko flexibilné vinuté hadice chránia svetelné vodiče pred mechanickým poškodením. Vďaka vnútornej výstelke kovovej hadice zo silikónu alebo podobných materiálov je možné vyrobiť optické vodiče, ktoré sú svetlotesné a utesnené voči kvapalinám a ktoré je možné použiť v autokláve.

 • najmenší vonkajší priemer cca. 1,4 mm s vnútornou špirálou 0,35 mm
 • vysoko flexibilná, s obmedzením polomeru ohybu
 • vysoká odolnosť voči ťahu a veľmi malá rozťažnosť
 • možné ošetriť v autukláve, nepriepustnosť svetla a kvapalín
Ďalšie informácie o vinutých hadiciach
Fibre Optics Light Conductor Image Text

Endoskopické hadice pre medicínsku techniku

Ochranné hadice s vnútorným priemerom 0,3 mm umožňujú vyoknávať vyšetrenia vo vnútri ľudského tela. Vysoko flexibilné vinuté hadice Witzenmann sa vyznačujú nepriepustnosťou svetla a kvapalín a spĺňajú zadania USA podľa triedy Pharmacopoeia Class VI a sú klasifikované ako biokompatibilné podľa DIN/ISO 10993 1-5.

 • malý priemer umožňujúci minimálne invazívnu medicínu
 • vhodné na sterilizáciu v autokláve
 • mimoriadne hladké a odolné vnútorné a vonkajšie povrchy
 • certifikovaná biokompatibilita
Ďalšie informácie o vinutých hadiciach
Medical Technology Image Text

Špeciálne materiály mechov pre meraciu a regulačnú techniku

V meracej a regulačnej technike sa používajú mechové prvky ako senzory a aktory. Hlavnými požiadavkami na senzory a aktory sú voľná hysterézia a konštantná charakteristika. Na zabezpečenie týchto vlastností sa pri výrobe mechov používajú vytvrdzovateľné materiály.

 • Termostaty ako akčné členy
 • Tlakové spínače
 • Redukčné alebo regulačné ventily
 • Senzory
Ďalšie informácie o kovových vlnovcoch
Measurement Control Technology Image Text

Stavba lodí

Hadicové vedenia, kompenzátory a jednotky kovových mechov sa používajú pri konvenčnej stavbe lodí ako aj pri stavbe lodí na LNG. Pomocou našej služby Overnight Service máme k dispozícii program štandardizovaných výrobkov pre servisné aplikácie.

 • Odvody spalín
 • Vedenia vzduchu a dýchanie a plynové potrubia v ponorkách na pohon pomocou palivových článkov
 • Mechové jednotky ako oddeľovače médií v ponorkách s pohonom pomocou palivových článkov
 • Vzduchové kanály a vedenia
Ďalšie informácie o našich produktoch
Gas Tanker Ship Image Text

Flexibilné prvky pre oceliarsky priemysel

Odolné a s dlhou životnosťou: Spoločnosť Witzenmann dodáva pre rôzne aplikácie oceliarskej výroby špeciálne vyvinuté kovové hadice a kompenzátory, napr.:

 • flexibilné prepojovacie vedenia zabezpečujúce napájanie chladiacich prvkov (priečky) v stenách vysokých pecí cez pancier vysokých pecí
 • lamelové hadice, ktoré sa používajú ako flexibilný prívod kyslíka pri výrobe ocele
 • veľké kompenzátory s priemermi > 4 m pre veterné ohrievače
 • Kompenzátory pre systémy horúceho vetra
Ďalšie informácie o našich produktoch
Steel Industry Vertical Tabs TextImage

Technické plyny

Vysokotlakové hadice HYDRA® slúžia na plnenie plynových fľaší v priemyselných plniacich staniciach. Vysokotlakové hadice sú dimenzované na vysoké tlaky, dodatočné pohyby a zmenu tlaku.

 • odolné vyhotovenie
 • vhodné pre prevádzkové tlaky do 400 bar (pri tlakoch prasknutia max. 1300 bar)
 • vysoká flexibilita pre jednoduchú montáž
Ďalšie informácie o vlnovcových hadiciach
Technical Gases Pressure Display Image Text

Elektrotechnický priemysel: tienenie a ochrana

Elektrické káble a elektronické prívodné vedenia sa chránia flexibilnými hadicami s prackami alebo vinutými vlnovcovými hadicami. Ako vonkajší plášť absorbujú sily pôsobiace tlakom, stlačením alebo skrutom. V závislosti od oblasti použitia ich je možné vyhotoviť s rôznymi špeciálnymi vlastnosťami:

 • antimagnetické
 • tlakotesné
 • s rôznymi prípojkami
Ďalšie informácie o vinutých hadiciach
Electrical Industry Image Text

Ďalšie otázky

Nič sa nevyrovná priamemu kontaktu. Radi si rezervujeme čas na osobný rozhovor a individuálne odpovieme na vaše otázky.

Odbyt

Tel.: +421 (0)48 3234 477

E-mail: