Kontakt Downloads
Solar Power Plant Header
Premena trhov s energiou
Witzenmann je so svojimi produktmi súčasťou zmien vo výrobe energie. Nezáleží na spôsobe, akým vyrábate energiu - podieľame sa na každej technológii.
Kontakt

Ohybné prvky pre výrobu energie

Ohybné kovové prvky a držiaky potrubí Witzenmann sa používajú v mnohých zariadeniach na výrobu energie. Nielen pri stavbe konvenčných elektrární (na spaľovaniae uhlia, plynu, oleja), v atómových elektrárňach, v stacionárnych veľkých motoroch, avšak čoraz viac aj vo veterných a solárnych elektrárňach naše produkty zaisťujú bezpečnosť a optimálnu prevádzku.

Aplikácie v oblasti atómovej energie

Maximálna spoľahlivosť, kompletná dokumentácia

Naše kompenzátory, ventilové mechy a kovové hadice sa používajú vo výskumných zariadeniach, napr. CERN, DESY, ITER alebo fúznom stelarátore Wendelstein. Používajú sa aj v konvenčných atómových zariadeniach alebo pri demontáži elektrární.

Medzinárodné schválenia

Spoločnosť Witzenmann je celosvetovo schválený a certifikovaný partner pre vývoj a technologický partner v oblasti flexibilných kovových prvkov vedení pre atómový priemysel.

Schválenia:
ISO 9001, AAME (časť 3 8), RCC-MRx, AREVA, KTA atď.

Nuklear certifications Image Text

Nepretržitá spoľahlivosť procesov

Počnúc 1.4571 cez Magnifer, kov Mu až po vysoko legované ušľachtilé ocele – vďaka našim rozsiahlym skúsenostiam a certifikovaným, schváleným procesom zvárania máme k dispozícii široký sortiment možností použitia príslušného správneho materiálu a vhodného postupu.

Material Sheets Image Text

Naplánované na večnosť

Maximálna miera kontroly počas výroby je zabezpečená vďaka viac než 40 inšpekciám počas výrobného procesu, množstvu testov pred, počas a po dokončení výroby a kontrolám prebiehajúcim v súvislosti s výrobou zo strany zákazníkov a odberateľských spoločností. Počnúc materiálovými skúškami až po balenie flexibilných prvkov vedení do špeciálnej fólie.

qualitaet_Vertical Tabs TextImage

5000 strán špecifikácií projektu

Každý jednotlivý výrobný proces musí byť zdokumentovaný a dokumentácia musí byť k dispozícii nasledujúcich 30 rokov. Týmto spôsobom počet strán rýchlo narastie na 5000. Opatrenie pre bezpečnosť neskoršie inštalovaného celého zariadenia.

Okrem procesnej techniky je dokumentácia jednou z najväčších výziev v atómovej technike.

Dokumentation Image Text

Všetky prvky potrubných vedení od jedného výrobcu

Práve v oblasti atómovej energie je dôležité zabezpečiť sortiment navzájom zosúladených produktov. Znížia sa tak bezpečnostné riziká a zvýši sa hodpodárnosť.

  • Kovové hadice ako tienené hadice
  • Kompenzátory a kovové mechy / ventilové mechy
  • Odpružené závesy a konštantné závesy, odpružené podpery
  • Pevné ložiská, voľné ložiská, klzné ložiská
  • Pravouhlé kompenzátory
Large Expansion Joint Image Text

Ďalšie kroky

Na stiahnutie