Kontakt Downloads
Residential building ventilation Header
Ventilácia obytného priestoru
Program malých kanálov a flexibilné potrubia Witzenmann umožňujú realizáciu priestorovo úspornej inštalácie do stien, podláh a stropov.
Kontakt

Prvky pre ventiláciu obytných priestorov

Malé kanály a tvarovky kanálov Witzenmann spĺňajú požiadavky noriem DIN EN 1506 a DIN EN 1507, v ktorých sú stanovené rozmery, tolerancie, pevnosť a tesnosť.

Flat Duct System Image Text

Ploché kanály pre ventiláciu obytných priestorov

Ploché kanály sa dodávajú v rozmeroch 40 x 100 mm až 80 x 200 mm ako aj v špeciálnych rozmeroch.

Veľký výber optimalizovaných rozmerov a konštrukčných tvarov umožňuje plánovačom ideálne prispôsobiť plánovanie pre príslušné potrebné objemy vzduchu. Výhody:

  • je možné optimálne využiť aj minimálne montážne priestory
  • vhodné pre novostavby a sanácie
  • Skrine rozvádzačov, skrine filtrov a tlmiče hluku je možné vyrobiť aj podľa špeciálnych požiadaviek

Ďalšie kroky

Ďalšie otázky

Nič sa nevyrovná priamemu kontaktu. Radi si rezervujeme čas na osobný rozhovor a individuálne odpovieme na vaše otázky.

Odbyt

Tel.: +421 (0)48 3234 477

E-mail: