Kontakt Downloads
Composition H2 mobility products Header

Automobilové súčiastky pre použitia vodíka

Kontakt
Pipes for hydrogen and fuell cell drives Image Text

Vedenia H2 v oblasti stredného a nízkeho tlaku

Oblasti použitia: palivový článok, oblasť stredného a nízkeho tlaku

Technické vlastnosti:

  • špecifické druhy ušľachtilej ocele schválené zákazníkom,
  • extrémna bezpečnosť: dimenzované pre tlak 10 – 20 bar; tlak pri skúške roztrhnutím vyšší ako 500 bar,
  • 100 % tesnosť komponentov preskúšaná héliom,
  • schválenia zvárania špecifikované zákazníkom, ako aj špecifické osvedčenie o schválení príslušného zvárača.
Piezo Bellow Image Text

Vstrekovacie mechy pre systémy vstrekovania vodíka

Oblasti použitia: vstrekovacie systémy pre vodíkové spaľovacie motory

Technické vlastnosti:

  • vysoko flexibilné,
  • medza únavy (10^9 cyklov),
  • odolné voči tlaku a teplote,
  • najvyššie požiadavky na čistotu,
  • odolné voči médiám, resp. vodíku,
  • kovovo tesné.

Ďalšie kroky

Witzenmann na veľtrhoch

Navštívte nás na niektorom z medzinárodných veľtrhov automobilovej techniky!