Kontakt Downloads
Automotive parts close to the engine Header

Automobilové súčiastky v blízkosti motora

Kontakt
Exhaust Gas Expansion Elementes Image Text

Expanzné spalinové telesá

Expanzné telesá sa používajú na kompenzáciu tepelnej rozťažnosti v oblasti ohybov alebo predradeného potrubia pred, za alebo medzi turbodúchadlami.

 • jedno- alebo viacvrstvový mech umožňuje plynotesné riešenie
 • voliteľne s drôteným prítlačným krúžkom ako tlmičom vibrácií
 • prípojky podľa požiadavky zákazníka
 • k dispozícii vo všetkých bežných priemeroch prípojok
Expansion Element in the Manifold Area Trucks Image Text

Expanzné telesá v oblasti ohybov

Expanzné telesá pre výfukové plyny sú mechy vyrovnávajúce teplenú rozťažnosť, pohyby alebo montážne tolerancie. Používajú sa v oblasti ohybov pred, za alebo medzi turbodúchadlami.

 • jedno- alebo viacvrstvový mech umožňuje plynotesné riešenie
 • voliteľne s drôteným prítlačným krúžkom ako tlmičom vibrácií
 • prípojky podľa požiadavky zákazníka
 • k dispozícii vo všetkých bežných priemeroch prípojok
 • optimálne aj pri vysokých teplotách a tlakoch
Bellow Element For Fuel Pumps Image Text

Mechové prvky pre palivové čerpadlá

Vytrvalá deliaca membrána vo vysokotlakových palivových čerpadlách

 • trvácne dimenzovanie pre pohyby, tlakové impulzy a aktiváciu pri vibráciách: >1.000.000.000 záťažových cyklov.
 • Systémový tlak max. 300 bar
 • odolný proti korózii pri všetkých prístupných palivách
 • individuálna optimalizácia dizajnu ohľadom funkcie, priestoru stavby, zmontovateľnosti, nákladov
Piezo Bellow Image Text

Mechový prvok pre piezoinjektory

Kovový mech ako vysoko dynamické utesnenie piezo-prvkov a tlakových snímačov voči palivu alebo plynom vznikajúcich pri spaľovaní

 • trvácne dimenzovanie pre pohyby, tlakové impulzy a aktiváciu pri vibráciách: >1.000.000.000 záťažových cyklov.
 • Tlakové impulzy max. 300 bar, odolnosť voči statickému tlaku > 700 bar
 • k dispozícii špeciálne skúšobné pracoviská a príslušné know-how pre vývoj a overovanie komponentov
 • individuálna optimalizácia dizajnu ohľadom funkcie, priestoru stavby, zmontovateľnosti, nákladov
Bellows Element For Pressure Sensor Glow Plugs Image Text

Mechový prvok pre tlakový snímač žeraviacej sviečky

Použitie ako vysoko dynamické tesnenie odolné voči teplotám a tlaku

 • trvácne dimenzovanie pre impulzy tlaku 0-200 bar a axiálny zdvih 0-20 µm
 • Teplota: > 400 °C
 • vysoký stupeň technickej čistoty vďaka výrobe v čistých priestoroch

Ďalšie kroky

Ďalšie otázky

Nič sa nevyrovná priamemu kontaktu. Radi si rezervujeme čas na osobný rozhovor a individuálne odpovieme na vaše otázky.

Odbyt

Tel.: +421 (0)48 3234 477

E-mail: