Kontakt Downloads

Automobilové súčiastky v blízkosti motora

Kontakt

Expanzné spalinové telesá

Expanzné telesá sa používajú na kompenzáciu tepelnej rozťažnosti v oblasti ohybov alebo predradeného potrubia pred, za alebo medzi turbodúchadlami.

 • jedno- alebo viacvrstvový mech umožňuje plynotesné riešenie
 • voliteľne s drôteným prítlačným krúžkom ako tlmičom vibrácií
 • prípojky podľa požiadavky zákazníka
 • k dispozícii vo všetkých bežných priemeroch prípojok

Expanzné telesá v oblasti ohybov

Expanzné telesá pre výfukové plyny sú mechy vyrovnávajúce teplenú rozťažnosť, pohyby alebo montážne tolerancie. Používajú sa v oblasti ohybov pred, za alebo medzi turbodúchadlami.

 • jedno- alebo viacvrstvový mech umožňuje plynotesné riešenie
 • voliteľne s drôteným prítlačným krúžkom ako tlmičom vibrácií
 • prípojky podľa požiadavky zákazníka
 • k dispozícii vo všetkých bežných priemeroch prípojok
 • optimálne aj pri vysokých teplotách a tlakoch

Mechové prvky pre palivové čerpadlá

Vytrvalá deliaca membrána vo vysokotlakových palivových čerpadlách

 • trvácne dimenzovanie pre pohyby, tlakové impulzy a aktiváciu pri vibráciách: >1.000.000.000 záťažových cyklov.
 • Systémový tlak max. 300 bar
 • odolný proti korózii pri všetkých prístupných palivách
 • individuálna optimalizácia dizajnu ohľadom funkcie, priestoru stavby, zmontovateľnosti, nákladov

Mechový prvok pre piezoinjektory

Kovový mech ako vysoko dynamické utesnenie piezo-prvkov a tlakových snímačov voči palivu alebo plynom vznikajúcich pri spaľovaní

 • trvácne dimenzovanie pre pohyby, tlakové impulzy a aktiváciu pri vibráciách: >1.000.000.000 záťažových cyklov.
 • Tlakové impulzy max. 300 bar, odolnosť voči statickému tlaku > 700 bar
 • k dispozícii špeciálne skúšobné pracoviská a príslušné know-how pre vývoj a overovanie komponentov
 • individuálna optimalizácia dizajnu ohľadom funkcie, priestoru stavby, zmontovateľnosti, nákladov

Mechový prvok pre tlakový snímač žeraviacej sviečky

Použitie ako vysoko dynamické tesnenie odolné voči teplotám a tlaku

 • trvácne dimenzovanie pre impulzy tlaku 0-200 bar a axiálny zdvih 0-20 µm
 • Teplota: > 400 °C
 • vysoký stupeň technickej čistoty vďaka výrobe v čistých priestoroch

Ďalšie kroky

Ďalšie otázky

Nič sa nevyrovná priamemu kontaktu. Radi si rezervujeme čas na osobný rozhovor a individuálne odpovieme na vaše otázky.

Odbyt

Tel.: +421 (0)48 3234 477

E-mail: