Kontakt Downloads
Header_Mobility_Fahrwerk
Aplikácie v podvozku
Kontakt

Komponenty v podvozku

Ako súčasť podvozku zohrávajú akumulátory tlaku dôležitú úlohu pri optimalizácii ukladania a využívania energie, zlepšovaní celkového výkonu a podpore udržateľných dopravných riešení.

20240216_Website_Vorschaubilder_3DModelle_PAC_749x569_WI_fz
0%

Pokračujeme vo vývoji akumulátorov tlaku s kovovým vlnovcom ako centrálnym prvkom.

  • bezúdržbové a difúzne tesné
  • odolné voči médiám v širokom rozsahu teplôt
  • plynotesné
  • ukladanie a rekuperácia energie
  • tlmenie tlakových pulzov
  • dodávajú sa predbežne naplnené
Druckspeicher_Engineering_Image_Text

Ďalšie oblasti použitia

Naše akumulátory tlaku sú vhodné na rôzne akumulátorové aplikácie, napríklad na kompenzáciu tepelnej rozťažnosti alebo únikov netesnosťami.

Slúžia na vyrovnávanie objemu a tlaku v batériovom systéme ako aj mimo krytu batérie.

nevyžadujúce údržbu
odolné voči permeácii
> 800 bar
odolné voči tlaku
dusíkom
naplnené

Nasledujúce kroky

Ďalšie otázky

Nič sa nevyrovná priamemu kontaktu. Radi si nájdeme čas na osobný rozhovor.

Witzenmann na veľtrhoch

Navštívte nás v našom veľtržnom stánku!