Kontakt Downloads
Header_Mobility_Klima
Aplikácie v klimatizácii
Kontakt

Vedenia pre klimatizáciu CO2

S cieľom zvýšiť ekologickosť a účinnosť klimatizácie vo vozidlách sa čoraz viac upúšťa od chladív, ktoré poškodzujú klímu, v prospech prírodných chladív, ako je napríklad CO2. Nadchádzajúci zákaz používania PFAS môže urýchliť používanie klimatizačných systémov CO2 vo vozidlách.

Vďaka nižšiemu potenciálu globálneho otepľovania a vyššej účinnosti v porovnaní s konvenčnými chladivami je CO2 ekologickou alternatívou.

Text_Image_Klimaschläuche_749x569

Hadica pre klimatizáciu CO2

Bežné klimatizačné systémy majú zvyčajne elastomérové komponenty vo flexibilnej časti. Používanie chladiva R744 kladie zvýšené nároky na systém vedení z hľadiska permeačnej tesnosti, teplotnej a tlakovej stability. Preto naše vedenia CO2 majú flexibilnú časť z nehrdzavejúcej ocele. Presvedčia:

  • nadimenzovaním pre typické tlaky v systéme
  • stabilnými vlastnosťami počas životnosti
  • odolnosťou voči permeácii
  • geometrickou prispôsobivosťou

1300-krát
nižším potenciálom globálneho otepľovania
10 – 20 %
vyššou účinnosťou

Nasledujúce kroky

Ďalšie otázky

Nič sa nevyrovná priamemu kontaktu. Radi si nájdeme čas na osobný rozhovor.

Witzenmann na veľtrhoch

Navštívte nás v našom veľtržnom stánku!