Kontakt Downloads
Pipe Assemblies Header

Vedenia a systémy vedení

Kontakt
Pipework Elements For Oil And Water Circuits Image Text

Prvky vedenia okruhov oleja a vody

Tepelne odolné vedenie oleja v blízkosti motora, pre prívod a spätné vedenie oleja, vody a iných kvapalín.

 • Vyhotovenie v zmysle špecifikácie zákazníka
 • prednostne v oblasti s ohybmi
 • s ohybmi alebo bez ohybov v hladkých potrubiach alebo oblastiach s ohybmi
 • Kompenzácia vibrácií, tepelnej rozťažnosti, montážnych tolerancií
 • technicky plynotesné
 • odolné voči teplotám / odolné voči korózii vďaka voľbe vhodného materiálu
Pipes for hydrogen and fuell cell drives Image Text

Vedenia vodíkových pohonov a pohonov s palivovými článkami

Oblasti použitia

 • Palivový článok, oblasť stredného a nízkeho tlaku

Technické vlastnosti

 • špecifické druhy ušľachtilej ocele schválené zákazníkom
 • extrémna bezpečnosť: dimenzované na tlak 10-20 bar; tlak pri skúške roztrhnutím vyšší ako 500 bar
 • 100 % tesnosť komponentov preskúšaná héliom
 • schválenia zvárania špecifikované zákazníkom ako aj špecifické osvedčenie o schválení sily pri zváraní
Pipe assemblies Image Text

Systémy vedení

V oblasti chladiacich systémov, napr. v chladiacich okruhov oleja v transformátoroch, sa kvôli úzkemu montážnemu priestoru kladú špeciálne požiadavky na geometrické a technické vlastnosti flexibilných systémov.

 • Kompenzácia tepelnej rozťažnosti a montážnych tolerancií, izolácia vibrácií
 • Odolné voči teplotám a tlaku vďaka vhodnej voľbe materiálu a viacvrstvovej konštrukcii
 • Odolnosť voči korozívnym médiám príp. komponentom médií vďaka vhodnej voľbe materiálu
Pipe assemblies in the exhaust system Header Image Text

Systémy vedenia v oblasti výfukových plynov

Systémy vedení sa skladajú voliteľne zo segmentového ohybu a/alebo ohybu z hladkého potrubia vyrobeného vo vlastnej výrobe (do DN 150) a je ich možné vyhotoviť s izoláciou alebo bez izolácie. Ako flexibilný kovový prvok sa používa mech alebo vinutá hadica.

 • geometrické a technické vlastnosti ako aj pripojovaciu techniku je možné prispôsobiť príslušným špecifickým montážnym podmienkam u zákazníka
 • odolné voči teplotám, tlaku, korózii a starnutiu
Exhaust Return Pipes Image Text

Spätné vedenia výfukových plynov

Vedenia výfukových potrubí pomáhajú pri redukcii emisií škodlivín zo spaľovacích motorov, aby tak bolo možné splniť najprísnejšie legislatívne požiadavky.

 • Vyhotovenie v zmysle špecifikácie zákazníka
 • prednostne v oblasti s ohybmi
 • s ohybmi alebo bez ohybov v hladkých potrubiach alebo oblastiach s ohybmi
Exhaust Gas Return Pipes With Finest Filter Image Text

Spätné vedenie výfukových plynov s filtrom veľmi jemných častíc

Vedenia výfukových potrubí pomáhajú pri redukcii emisií škodlivín zo spaľovacích motorov, aby tak bolo možné splniť najprísnejšie legislatívne požiadavky.

 • Vyhotovenie podľa špecifikácie zákazníka v rozsahu nízkeho tlaku EGR
 • prednostne s tlmiacim prvkom
 • s ohybmi alebo bez ohybov v hladkom potrubí
 • Pripojenie pomocou príruby, spoja s pásovou sponou v tvare V, liatinových alebo hlboko ťahaných dielov podľa špecifikácie zákazníka

Ďalšie kroky

Ďalšie otázky

Nič sa nevyrovná priamemu kontaktu. Radi si rezervujeme čas na osobný rozhovor a individuálne odpovieme na vaše otázky.

Odbyt

Tel.: +421 (0)48 3234 477

E-mail: